Raafcraft - Survival en Zelfredzaamheid - The Bushcraft Way

Alaska, Denali National Park

Situatie: Tijdens een toer op een sneeuwscooter raakt het apparaat ernstig defect.

Uitwerking: Alaska, Denali National Park (PDF)

casus alaska denali national park
Sneeuwschoenen van twijgen en wat touw.