Raafcraft - Survival en Zelfredzaamheid - The Bushcraft Way

Amazonegebied, Columbia

Situatie: Door de hoge waterstand ben je met je bootje de Amazonerivier kwijtgeraakt en drijf je ergens rond in het oerwoud

Uitwerking: Amazonegebied, Columbia (PDF)

Amazonegebied Columbia
Uittesten van het touwmoerasbed. Conclusie: Stevig genoeg voor 7 personen!