Raafcraft - Survival en Zelfredzaamheid - The Bushcraft Way

Montserrat, Plymouth

Situatie: Je valt per ongeluk van een boot af en spoelt aan op het strand bij Plymouth.

Uitwerking: Montserrat, Plymouth (PDF)

Montserrat Plymouth
Vuur met behulp van staalwol en een batterij.