Raafcraft - Survival en Zelfredzaamheid - The Bushcraft Way

Jachtmiddelen

Naast passieve jachtmethoden zoals vallen en strikken, kan je bijvoorbeeld ook gebruik maken van een pijl en boog.

Pijl en boog

Eens kijken hoe goed we nu eigenlijk kunnen mikken.

Pijl en boog schieten

Schietoefening

schieten