Raafcraft - Survival en Zelfredzaamheid - The Bushcraft Way

Knopen

In de cursus worden allerlei knopen gebruikt zoals bijvoorbeeld de schootsteek.

Knopen

Constructie van een tafelvuur.

Knopen