Raafcraft - Survival en Zelfredzaamheid - The Bushcraft Way

Instructeursvaardigheden

Dit gedeelte van de instructeursopleiding omvat extra kennis en vaardigheden die voor een survivalinstructeur van belang zijn.

sos Veiligheid

Veiligheid is een essentieel onderdeel van survivalinstructie. Vanuit survival-oogpunt is een ongeval natuurlijk zeer ongewenst omdat dat je overlevingskansen aanzienlijk vermindert. Als survival instructeur wil je natuurlijk ook dat iedereen weer veilig en ongehavend thuiskomt. Met andere woorden: waar je op moet letten om activiteiten veilig uit te voeren en hoe je jezelf kunt voorbereiden op eventuele ongevallen.

regelgeving Regelgeving

Vrijwel overal zijn we gebonden aan regels en wetten. Deze regels en wetten zorgen voor het behoud van onze natuur en maken het mogelijk om met veel mensen op een kleine oppervlakte te leven.

Helaas levert dit ook veel beperkingen op en kan je soms ook vraagtekens plaatsen bij bepaalde voorschriften. In de instructeursopleiding komen de zaken waar wij mee te maken hebben zoals de voorschriften met betrekking tot het maken van vuur, wildkamperen, gebruik van de natuur en jacht aan de orde.

kamp locatie Kamp opbouw

Hoe richt je een kamp in? Wat is een goede locatie? Hoe kan je je met weinig middelen een 'huiskamersfeer' creëren? Deze vragen worden behandeld in het onderdeel 'kamp opbouw'.

parachute

beer Omgevingen

Iedere omgeving heeft zijn eigen gevaren, aandachtspunten, mogelijkheden en beperkingen. We bespreken de klimaatzones, poolstreken, bergen, zeekusten, eilanden, droge en tropische gebieden.

mentaliteit Mentaliteit

Als survival instructeur ben je ook vertegenwoordiger van de survival- en bushcraft-beweging. Wat jij doet en hoe jij met je omgeving (de natuur en de mensen) omgaat, bepaalt hoe buitenstaanders tegen survival en bushcraft aankijken. Het is dus belangrijk dat je de juiste instelling laat zien. In de opleiding tot survival instructeur aandacht voor de verschillende aspecten van dit onderwerp.

lesgeven Lesgeven

Veel weten is één ding maar kennis overdragen toch echt iets heel anders. In de opleiding wordt uitgelegd waar je op moet letten.

Instructie leo