Raafcraft - Survival en Zelfredzaamheid - The Bushcraft Way

Manier van lesgeven?

"De instructeurs waren zeer bekwaam en gedreven, hun kennis over de onderwerpen was groot."

"Goed, Jullie vullen elkaar mooi aan! ... Jullie zijn allebei duidelijk in jullie uitleg, streng op de veiligheid en open en geduldig..."

"Relaxed! Het examen was wel flink doorwerken, zowel theorie als praktijk."

"Ik vond het goed dat er veel ruimte was voor eigen inbreng en dat we veel konden oefenen."