Raafcraft - Survival en Zelfredzaamheid - The Bushcraft Way

Flora

Eindelijk is het in het Nederlands verschenen, de vertaling van Essbare Wildpflanzen. Onmisbaar, volledig, makkelijk hanteerbaar, deskundig en helder in tekst en uitleg. Een uitkomst voor iedereen die de volgende stap naar het eten van “onkruid” uit eigen tuin en in het wild voorkomende groenten wil zetten. Een beter boek is momenteel niet te krijgen. Van harte aanbevolen! U moet weten dat we al geruime tijd gebruik maken van Essbare Wildpflanzen – het Duitstalige boek. Het hoort tot de selectie van standaardwerken die binnen handbereik liggen. Moeten we dan nog meer vertellen? We zijn blij dat het ook in het Nederlands is verschenen, zodat het nu binnen ieders handbereik is. Want het is goed. Ontzettend goed. Van harte aanbevolen. Dit boek leert ons wat er allemaal aan eetbaars in onze tuinen – en in het wild – groeit, wat de voedingswaarde is en ook de heilzame stoffen. Je gaat heel anders naar de natuur kijken. Marion de Kort c.s. vertaalde het in het Nederlands. En het is prachtig geworden. Die lof treft dus het hele team, want het betreft niet alleen vertalen, ook omzetten naar de Nederlandse en Belgische biotopen. Je zou denken dat het een 1:1 kopie is, bijna op de bladzijde nauwkeurig. Maar er zijn wel verschillen, want bepaalde planten komen hier wel voor en niet in Duitsland – of andersom.

Bron: mergenmetz.nl

Lees meer

Dit boek bevat beschrijvingen van 100 verschillende gevaarlijke planten. De meesten daarvan zijn te vinden in onze vaderlandse natuur, anderen worden vaak achteloos in een tuin aangeplant vanwege hun aantrekkelijke verschijning, terwijl weer anderen zich in als onschuldig ogende kamerplant in onze directe omgeving bevinden of zelfs als 'veilig'medicijn worden gebruikt. Dit boek is ook een poging om de moderne mens opnieuw bewust te maken van de kracht van de natuur. Vaak zijn planten in de juiste dosis een heilzaam medicijn, maar de natuur is wispelturig waardoor die juiste dosis maar lastig kan worden bepaald. Juist daarin schuilt het gevaar want een overdosis kan al snel leiden tot tal van vergiftigingsverschijnselen. Het overgrote deel van de beschrijvingen van de 100 gevaarlijke planten in dit boek zijn eerder alswekelijkse column gepubliceerd in de regionaal verschijnende Harlinger Courant. Fred de Vries (1959) is auteur en heeft een aantal succesvolle boeken gepubliceerd, waaronder 'Storm in je Hoofd - Handboek PDD-NOS'en'Tornado - Handboek ADHD'.

Recensie(s)

Het is vaak moeilijk om antwoord te geven op de vraag wat nu eigenlijk giftige planten zijn. Zo zullen weinigen vermoeden dat aardappels, tomaten en bonen giftig te noemen zijn. Dit betekent dat de giftigheid van de plant afhangt van de ingenomen hoeveelheid. Het is zoals de Zwitserse arts Theophrastus Paracelsus (1493-1541) het formuleerde: slechts de dosis maakt het gif. De gevaarlijke bestanddelen zijn vaak niet gelijk over de hele plant verdeeld. Ook worden zwaar giftige planten, of delen daarvan, geoogst voor de farmaceutische industrie en in extreme verdunningen op de markt gebracht. Giftigheid is dus een relatief begrip. Dit boek beschrijft, in alfabetische volgorde, honderd min of meer giftige planten, zowel in- als uitheems. Van iedere beschreven soort wordt ingegaan op de floristische historie, de mate van giftigheid en de gebruiksmogelijkheden. Het geheel is voorzien van kleurenfoto's, vrij klein, maar van goede kwaliteit. Een literatuuroverzicht of register ontbreekt. Deze uitgave is niet geschikt als een determinatiegids. Eerder verscheen de inhoud van dit boek als wekelijkse column in de 'Harlinger Courant', en op de blog van de auteur waar nog meer soorten worden vermeld (van de soorten uit het boek slechts een verkorte versie). Kleine druk.

Niek van der Worff

Bron: bol.com

Lees meer