Raafcraft - Survival en Zelfredzaamheid - The Bushcraft Way

Natuur algemeen

Dit boek nodigt uit om zelf op onderzoek te gaan in de natuur. Je leert hoe je wilde planten en dieren kunt herkennen, hoe een natuurgebied in elkaar zit, maar ook hoe jezelf eenvoudig veldwerk en veldonderzoek kunt doen. Kortom: alle basiskennis bij elkaar die je nodig hebt om een goede veldbioloog te worden. - basiskennis over natuur in Nederland, natuurbeheer & beleid, geschiedenis van de biologie en moderne veldbiologie - ecosystemen, abiotische factoren, landschappen, grondsoorten en aquatische kringlopen, bedreigingen - waarneming, inventarisatie, monitoring en andere typen veldonderzoek - algemene en herkenbare groepen en soorten zoogdieren, vogels, insecten, vissen, amfibieen en reptielen en planten in Nederland - veld)kenmerken, leefwijze, habitat en herkenning - rijk geilustreerd met kleurenfoto's en tekeningen Het perfecte basisboek voor veldbiologie. Past in de excursietas van elke natuurliefhebber en beginnend veldonderzoeker. Geschreven door enthousiaste NJN's van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Trefwoorden: natuur, landschap, veldwerk, veldonderzoek, veldbiologie, natuuronderwijs, natuureducatie, Nederland, flora, fauna, soorten, planten, dieren, landschappen, natuurstudie, natuurhistorie, ecologie, natuurbeheer, natuurbescherming, natuurwerk, biologie, ecosystemen, natuurgids, veldgids

Recensie(s)

In deze populair-wetenschappelijke uitgave wordt door diverse auteurs, elk vanuit hun eigen discipline, inzicht gegeven in ecologische veldbiologie in Nederland. Na een goed gefundeerde inleiding wordt ingegaan op tal van abiotische factoren, landschappen, grondsoorten en aquatische kringlopen. Dit alles binnen het kader van diverse ecosystemen. Per hoofdstuk worden algemeen herkenbare zoogdieren, vogels, insecten, vissen en planten nader toegelicht. De meerwaarde van dit boek berust op het feit dat alle soorten systematisch per ecologische groep worden weergegeven. Dit vergemakkelijkt onderzoek en determinatie. Zaken als: soortbeschrijvingen, status, verspreiding en biologische kenmerken worden vakkundig in woord en beeld belicht. Dit feit maakt deze uitgave toegankelijk voor een breed publiek met interesse in biologie, ecologie en natuurbescherming. Het geheel is voorzien van kleurenfoto's, tabellen, craniale tekeningen en een zeer compleet literatuuroverzicht. Soms wordt er iets te gortig met het vakjargon omgesprongen, terwijl het boek geen verklarende woordenlijst kent.

Niek van der Worff

Bron: bol.com

Lees meer