Raafcraft - Survival en Zelfredzaamheid - The Bushcraft Way

Is het diploma erkend?

Er bestaan geen certificeringsinstanties die zich specifiek richten op survivalopleidingen. Veel, meer algemene, certificeringen hebben betrekking op de inrichting van een organisatie (informatiestromen enzovoort) maar eigenlijk niet op de inhoud en daadwerkelijke kwaliteit. Raafcraft heeft daarom de keuze gemaakt om zich te beperken tot die certificeringen die zich richten op veiligheid, zoals de certificering door Sport Institute Europe.

Belangrijker dan erkenning door een instituut is de reputatie van een cursus. De opleiding van Raafcraft wordt hoog gewaardeerd en een Raafcraft diploma zegt dus wel wat over het niveau van je kennis en vaardigheden.