Raafcraft - Survival en Zelfredzaamheid - The Bushcraft Way

Ervaringen van deelnemers

De inhoud van de cursus

'De inhoud van de training vond ik heel breed en daarmee zeer leerzaam. Volgens mij zijn alle onderwerpen van hiken, survival en bushcraften wel aan bod gekomen.'

'Ik vond de inhoud goed, duidelijk en overzichtelijk. Fijn dat het elke keer ondersteund werd door lesmateriaal op papier!'

'Volledig!'