Het Raafcraft Survival en Outdoor Handboek is een compleet survival handboek met alles over overleven en buiten leven. Alle relevante onderwerpen (water, vuur, voedsel, onderkomens, gezondheid, navigatie, survivalpsychologie, touwtechnieken en meer) komen aan de orde.

survival handboek

Door het alledaagse gemak zijn we minder zelfredzaam geworden. Haal iemand uit zijn vertrouwde omgeving en al snel wordt duidelijk hoe afhankelijk hij of zij is van de bestaande voorzieningen. De gemiddelde mens heeft nauwelijks besef van wat er allemaal nodig is om in leven te blijven als hij of zij op zichzelf is aangewezen. In het Raafcraft Survival en Outdoor Handboek gaan we terug naar de basis. Wat heeft een mens nodig? Hoe blijf je gezond? Welke materialen zijn handig?

Een compleet en actueel Nederlands survival handboek met heel veel relevante informatie over een belangrijk onderwerp. Hoe overleef je? Voor de liefhebber van buitensport is dit handboek een handige bron van informatie. Veel onderwerpen worden net even wat uitvoeriger behandeld dan in de doorsnee survivalgids. Duidelijke foto's en stapsgewijze uitleg maken de informatie ook direct toepasbaar.

"Het ‘Raafcraft survival- en outdoorhandboek’ is eigenlijk de standaardbagage voor iedereen die van buiten zijn tweede natuur heeft gemaakt. Het boek is niet zozeer een verhalende beschrijving van mogelijkheden, principes en toepassingen. Veel meer is het een naslaggids met een veelheid aan doelgericht, feitelijk, kort en leesbaar beschreven onderwerpen die onmisbaar zijn als bagage in de vorm van kennis en praktische vaardigheden en ervaringen. Opvallend is de uitgebreide aandacht voor onderwerpen als vuur, knopen, oriëntatie en navigatie met kaart en kompas, met veel duidelijke illustraties bij de beschrijvingen. Ook andere essentiële onderwerpen ontbreken in dit meer dan 300 pagina’s tellende werk niet: waterzuivering, shelter, weerkunde en klimaat, uitrusting, veiligheid en nog veel meer. Maar dit boek is meer dan alleen een andere vorm van de boeken die iedereen met interesse voor dit onderwerp al wel kent.

Wat het boek onderscheidend maakt, is de aandacht die wordt besteed aan onderwerpen zoals de (werking van) zintuigen, perceptie en de (theoretische of praktische) werking en achtergrond van bepaalde principes. Ook staat het uitgebreider dan sommige andere handboeken stil bij het werk van John Leach rond survivalpsychologie en bevat het de belangrijkste punten en conclusies uit zijn onderzoeken. Dat maakt het niet alleen een verzamelwerk van nuttige feitjes. Op een aantal plekken biedt het meer inzicht in achtergronden en leidende principes, waardoor juist begrip kan ontstaan en dus improvisatievermogen – een niet onbelangrijke vaardigheid bij survivalomstandigheden en outdooractiviteiten.

Vooral een boek dus met heel veel duidelijk beschreven feiten, weetjes, achtergronden, uitleg en met name praktische vaardigheden. Ook veel kleuren- en grijswaardenillustraties, tabellen en foto’s die de tekst waar nodig verduidelijken. Daarom wat mij betreft een onmisbaar handboek voor iedereen die begint aan welk avontuur buiten dan ook. De uitgebreide verwijzing naar geraadpleegde artikelen, websites, boeken en andere achtergrondinformatie is behulpzaam bij het verder verdiepen van kennis en vaardigheden.

Een mooi besluit vind ik persoonlijk de twee bijlagen, die ingaan op de relatie van zelfredzaamheid met minimalistisch leven en een aantal reflecties op Boeddhisme en de relatie met survivalpsychologie. Dat maakt, ten slotte, dat het boek ook op een andere manier aanzet tot denken over dit onderwerp."

Door: Wim Schelberg - Coach en survival instructeur

1       Inleiding

2       Gezondheid
2.1         Survival psychologie
2.2         Fysieke gezondheid

3       Voorbereiding
3.1         Opdoen survivalkennis en -vaardigheden
3.2         Training van het waarnemen
3.3         Gerichte voorbereiding
3.4         En… actie!

4       Veiligheid
4.1         Mes
4.2         Bijl
4.3         Zagen
4.4         Vuur
4.5         Plaats van je onderkomen
4.6         Weersomstandigheden
4.7         Overige veiligheidsrisico’s
4.8         Beschermen van de natuur

5       Zintuigen, perceptie en aandacht
5.1         Zintuigen
5.2         Perceptie
5.3         Aandacht en bewustzijn
5.4         Leren waarnemen

6       Vuur
6.1         Nut
6.2         Verbrandingsproces
6.3         Tondel
6.4         Ontstekingsmechanismen
6.5         Opbouw van een vuur
6.6         Soorten vuren
6.7         Reflector
6.8         Hout
6.9         Vervoeren van een vuur
6.10       Doven van een vuur

7       Onderkomens
7.1         Locatie
7.2         Keuze voor een onderkomen
7.3         Soorten onderkomens
7.4         Grondisolatie

8       Water
8.1         Isotoon
8.2         Uitdroging
8.3         Drinkbaar water
8.4         Waterzuiveringsmethoden
8.5         Vinden van water
8.6         Waterkwaliteit bepalen
8.7         Overwegingen

9       Voedsel
9.1         Voedselbehoefte
9.2         Mechanisme van verhongering
9.3         Voedselbronnen
9.4         Passief jagen
9.5         Actief jagen
9.6         Vissen

10          Navigatie
10.1       Kaart
10.2       Kompas
10.3       Navigatievaardigheden
10.4       Satellietnavigatie
10.5       Navigeren op basis van de natuur
10.6       Vergelijking navigatiemethoden

11          Communicatie en procedures
11.1       Tekens voor jezelf
11.2       Communicatie teamleden
11.3       Communicatie met derden
11.4       Codes
11.5       Helikopterredding

12          Vijandelijke omgeving
12.1       Situational awareness
12.2       Opgemerkt worden
12.3       Camouflage
12.4       Beveiliging tegen mensen
12.5       Beveiliging tegen dieren

13          Meteorologie
13.1       Klimaat
13.2       Het weer
13.3       Het weer voorspellen

14          Materialen
14.1       Kleding
14.2       Uitrusting
14.3       Alternatieven

15          Touwen en knopen
15.1       Touwen
15.2       Karabijnhaken en ander materiaal
15.3       Knopen
15.4       Soorten knopen
15.5       Sjorringen
15.6       Opspanmethoden
15.7       Touwbroekje
15.8       Touw opschieten

Bijlage A – Een andere filosofie

Bijlage B - Minimalisme

Rijk geillustreerd, Praktisch, Heldere uitleg, Inspirerend, Volledig

Een makkelijk leesbaar boek met veel nuttige en praktische info, feitelijk onderbouwd, een veelheid aan duidelijke foto's en illustraties en dat, naast alle praktische tips, ook aandacht heeft voor de psychologische kant van survival. Kortom een aanrader voor een ieder die geïnteresseerd is in het buitenleven en survival!