Recensie

"Het ‘Raafcraft survival- en outdoorhandboek’ van de hand van Hans Nouwt en met een bijdrage van Mieke Huisman is eigenlijk de standaardbagage voor iedereen die van buiten zijn tweede natuur heeft gemaakt. Het boek is niet zozeer een verhalende beschrijving van mogelijkheden, principes en toepassingen. Veel meer is het een naslaggids met een veelheid aan doelgericht, feitelijk, kort en leesbaar beschreven onderwerpen die onmisbaar zijn als bagage in de vorm van kennis en praktische vaardigheden en ervaringen. Opvallend is de uitgebreide aandacht voor onderwerpen als vuur, knopen, oriëntatie en navigatie met kaart en kompas, met veel duidelijke illustraties bij de beschrijvingen. Ook andere essentiële onderwerpen ontbreken in dit meer dan 300 pagina’s tellende werk niet: waterzuivering, shelter, weerkunde en klimaat, uitrusting, veiligheid en nog veel meer. Maar dit boek is meer dan alleen een andere vorm van de boeken die iedereen met interesse voor dit onderwerp al wel kent.

Wat het boek onderscheidend maakt, is de aandacht die wordt besteed aan onderwerpen zoals de (werking van) zintuigen, perceptie en de (theoretische of praktische) werking en achtergrond van bepaalde principes. Ook staat het uitgebreider dan sommige andere handboeken stil bij het werk van John Leach rond survivalpsychologie en bevat het de belangrijkste punten en conclusies uit zijn onderzoeken. Dat maakt het niet alleen een verzamelwerk van nuttige feitjes. Op een aantal plekken biedt het meer inzicht in achtergronden en leidende principes, waardoor juist begrip kan ontstaan en dus improvisatievermogen – een niet onbelangrijke vaardigheid bij survivalomstandigheden en outdooractiviteiten.

Vooral een boek dus met heel veel duidelijk beschreven feiten, weetjes, achtergronden, uitleg en met name praktische vaardigheden. Ook veel kleuren- en grijswaardenillustraties, tabellen en foto’s die de tekst waar nodig verduidelijken. Daarom wat mij betreft een onmisbaar handboek voor iedereen die begint aan welk avontuur buiten dan ook. De uitgebreide verwijzing naar geraadpleegde artikelen, websites, boeken en andere achtergrondinformatie is behulpzaam bij het verder verdiepen van kennis en vaardigheden.

Een mooi besluit vind ik persoonlijk de twee bijlagen, die ingaan op de relatie van zelfredzaamheid met minimalistisch leven en een aantal reflecties op Boeddhisme en de relatie met survivalpsychologie. Dat maakt, ten slotte, dat het boek ook op een andere manier aanzet tot denken over dit onderwerp."

Door: Wim Schelberg - Coach en survival instructeur