Raafcraft - Survival en Zelfredzaamheid - The Bushcraft Way

Inhoud

zintuigenZintuigen gebruiken en verbeteren

Om een goede tracker te worden, is het belangrijk om al je zintuigen goed te gebruiken. We bespreken en oefenen de zintuigen.

verrekijker Gebruik van een verrekijker

Een tracker heeft niet veel materiaal nodig maar een verrekijker is een belangrijk stukje gereedschap. 

camouflage Camouflage

Hoe blijf je ongezien?


Soorten sporen Soorten sporen

Grondsporen, topsporen, sporen van mensen en dieren.

voetafdruk in modder

prent Tracking terminologie

Uitleg van de bij het spoorzoeken gebruikte termen.
 

track age Bepalen van de leeftijd van sporen

Hoe oud is een spoor? Vooral in drukke omgevingen is dit een belangrijke vraag. Je leert de leeftijd bepalen van voetafdrukken, gebroken takjes, restanten van vuur enzovoort.

leeftijd bepalen

tracking Pace tracking

Stap voor stap volgen van een spoor. Uitleg en oefening.
 

track pursuit Track pursuit drill

Het snel volgen van een spoor (bijvoorbeeld om personen te vinden). Uitleg en oefening.
 

lost track Lost track drill

Wat doe je als je het spoor bijster bent?
 

eindoefening Eindoefening

Een spannende eindoefening waarbij je al je opgedane kennis en vaardigheden kunt inzetten.