Raafcraft - Survival en Zelfredzaamheid - The Bushcraft Way

Tarief, locatie en onderwerp

Prijs:

Overdag

€ 12,50 per persoon per uur (met een minimum van € 37,50 per uur en tenminste twee uur)

Met overnachting

€ 115,- per persoon per dag (=24 uur, met een minimum van € 690,- per dag)

Locatie: Bergen op Zoom

Mogelijke onderwerpen:

 • urban survival
 • voorbereiding op rampen
 • survival in het algemeen
 • vuur maken
 • shelter bouw
 • pionieren (bouwen met touw en palen)
 • navigatie (GPS, kaart, kompas, natuurlijke navigatie)
 • touwtechnieken
 • knopen
 • (man-)tracking (spoorzoeken)
 • de bruikbare natuur
 • drinkbaar water
 • outdoor EHBO
 • enzovoort...